Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

รับรางวัลเหรียญทอง โครงการจัดการกากของเสีย

UPDATE : 23 พฤศจิกายน 2563 TIME : 15:41

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นาย มาซารุ ทาคาฮาชิ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัล มอบโดยนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภท หลอมโลหะที่มิใช่เหล็กเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ เลขทะเบียน น.๖o-๒/๒๕๓๙-ญอน. ระดับเหรียญทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Today
6
This Month
2472
Total
36109