Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา

   

ชื่อเครื่องมือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ผู้ผลิต NIKON
รุ่น MA100N
รายละเอียด วิเคราะห์โครงสร้างที่กำลังขยาย X50, X100, X200, X500 และ X1000 เท่า โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค วิเคราะห์จุดบกพร่องในชิ้นงาน เช่น ตามด หรือโพรงหดตัว วัดขนาดเกรนของซิลิคอนขั้นปฐมภูมิ รวมถึงหาเปอร์เซ็นต์ รูพรุน ตามด หรือโพรงหดตัวต่อพื้นที่


ชื่อเครื่องมือ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล
ผู้ผลิต KEYENCE
รุ่น VHX-950F
รายละเอียด วิเคราะห์โครงสร้างที่กำลังขยาย X50, X100, X250, X300, X500, X1000, x1500 และ X2000 เท่า โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค วิเคราะห์จุดบกพร่องในชิ้นงาน เช่น ตามด หรือโพรงหดตัว
Today
4
This Month
3443
Total
161337