Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

UPDATE : 25 พฤศจิกายน 2563 TIME : 14:35

วันที่ : 3 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ศูนย์อมตะซิตี้ ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต "ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ประจำปี 2563 ครั้งที่1 จัดโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ ชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี  เพื่อให้สถานประกอบการในโครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกทางหนึ่ง โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี ศูนย์อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมี คุณวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ที่ปรึกษางานชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ , คุณประภาภรณ์ อุดมวินิจศิลป์ รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย และ นายสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการฝ่าย CSR นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี และ คณะทำงาน CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี

Today
95
This Month
1219
Total
66436