Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

UPDATE : 23 พฤศจิกายน 2563 TIME : 17:08

ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน
1.ให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัส โดยการประชาสัมพันธ์
2.จัดให้มีการวัดไข้ของพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงาน และบุคคลที่เข้ามาติดต่อประสานงาน
3.ปรับเปลี่ยนสถานที่รับประทานอาหารทำฉากกั้น และเว้นระยะห่าง
4.มีการแจกหน้ากากอนามัย และติดตั้งเจลล้างมือทุกจุดที่มีการสัมผัสภายในโรงงาน
5.งดการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของพนักงานจำนวนมาก

Today
3
This Month
2472
Total
36109