หน้าหลัก

สินค้าของเรา

อลูมิเนียมอัลลอยด์มีคุณสมบัติที่ดีมากมาย เราให้บริการอย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าพร้อมกับการผสมผสานคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้เรายังช่วยเหลือลูกค้าที่อาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพโดยใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานของเราในด้านความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงที่สืบทอดมาจากบริษัทแม่ของเรา

สินค้าของเรา


เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรีี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมแปรรูปชั้นนำ เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินกิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมโดยอาศัยความสามารถเชิงเทคนิค ประกอบกับความรอบรู้ที่สั่งสมและถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่ของเรา และนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะมุ่งพัฒนากิจกรรมของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อให้ท่านสามารถมอบความไว้ วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการได้โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลก