Sport Day 2018

Sport Day 2018

Sport Day 2018

บริษัทไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกีฬาสีประจำปี 2561เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรักกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความสามัคคีกัน ในปีนี้ มีการแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีแดง และสีเหลือง จากนั้นเรามีการเตะ ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง สหภาพแรงงานฯ กับ ผู้บริหาร สำหรับประเภทกีฬาที่ทางบริษัทฯจัดขึ้นมา ได้แก่  ฟุตบอล  ตะกร้อ  แบดมินตัน และ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบ, ชักกะเย่ะ และ กู้ระเบิด


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *