โครงการ " DAIKI ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม " (DAIKI Green Industry)

โครงการ " DAIKI ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม " (DAIKI Green Industry)
โครงการ ” DAIKI ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ” (DAIKI Green Industry)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พนักงานในบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ ” DAIKI ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ”  บริเวณข้างรั้วโรงงาน ตลอดแนว  Area F  ที่จะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ของเรา

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *