โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 2,000 ต้น โครงการนี้จัดขึ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและการนิคมอุตสาหกรรม

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *