อมตะมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

อมตะมินิมาราธอน ครั้งที่ 10
อมตะมินิมาราธอน ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และหันมาออกกำลังกาย ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลไม่มีโรคเข้ามาแซรกซ้อน ภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และประชาชน ภายใต้ชื่ออมตะมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 และยังนำรายได้ไปปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆ ของชลบุรี

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *